Bodrum Rüzgar Beton | 444 9 278

Çevre

Çevre Faaliyetlerimiz

Mevcut çevre politikaları, yönetmelik ve yasal düzenleyici standartlar ile uyumlu olmanın yanı sıra ilk kez 2008 yılında TS EN ISO 14001 çerçevesinde tüm hazır beton tesislerimizde uyum sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Risk analizi yapılarak, risklerin azaltılması veya yok edilmesi ile ilgili çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. Hazır beton tesislerimizde risk analizleri ile birlikte oluşturulan talimat ve prosedürlere göre üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Ülkemizde ve dünyada her geçen gün gelişmekte olan çevre süreçlerini yakından takip etmekte ve saha yatırımları ile birlikte beton üretim tesislerimizde kendi süreçlerimizde uygulamaktayız.

Sorumluluklarımızı yerine getirirken, “doğaya saygı” ve “ temizlemek yerine kirletmemek”  genel prensibimizdir. Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakları korumaya maksimum düzeyde özen göstermekteyiz.

Atık Yönetimi

Uyguladığımız Endüstriyel Atık Yönetim Sistemi ile tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkları, yasalara uygun olarak yönetmekte ve ekonomiye yeniden kazandırmaktayız.

Tesislerimizde, %100 beton çamur atıkları geri kazanım hedefi ile uygun şekilde kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz sayesinde;

  • Çevre kirliliğini önlenmesini
  •  Atıkları yeniden değerlendirilmesini
  • Doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlamaktayız.
 

Geri Dönüşüm Ünitesi ve Atık Su Arıtma Tesisi

Tüm tesislerimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınmış kimlik belgesi olan  Geri Dönüşüm Ünitelerimiz bulunmaktadır. Pompa ve mikser temizliği bu ünitelerimizde gerçekleştirilmekte olup, çevresel etkimizi minimum seviyede tutmak amacıyla tesis dışında araç temizliği yapmamaktayız. Doğal kaynak tüketimini azaltmak amacıyla yıkama sonucu oluşan beton çamur atıklarımızı alternatif hammadde olarak çimento üretiminde kullanmakta ve yıkama sularımızı da tekrar beton üretiminde kullanmaktayız. Hem çevre kirliliğini önlemekte, hem oluşan proses atıklarını yan ürün olarak yeniden değerlendirmekte hem de su tasarrufu sağlamaktayız.

Tesislerimizde oluşan evsel nitelikli atıksularımız Paket Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtılmakta ve arıtılan suyu sahamızı sulayarak yeniden kullanmaktayız. Atıksu analizlerimizi yasal şartlara uygun olarak konusunda yetkilendirilmiş laboratuvarlara periyodik olarak yaptırmaktayız.

Çevre Tatbikatları ve Eğitimleri

Doğal kaynakların korunması, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata eksiksiz olarak uyulması, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla teorik ve sahada uygulamalı eğitimler vererek tüm tesislerimizde çevre bilincinin oluşmasını sağlamaktayız.

Düzenlediğimiz eğitimleri çevre tatbikatları gerçekleştirerek pekiştirmeyi  böylece fiili bir durumda çevresel etkimizi en aza indirmeyi hedeflemekteyiz. Tüm çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarını nasıl ele alacakları tasarlamakta, planlı ve plansız tatbikat programları yapmaktayız. Periyodik programlar ile yapılan tatbikatların performansının izlenmesini ve düzeltici, önleyici faaliyetlerle desteklenmesini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.

Emisyon Kontrolü

Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek hava emisyonlarını önceden belirliyor, sonrasında, uygun planlama, mühendislik ve azaltım çalışmalarını hayata geçirerek, çevrenin korunduğundan, emisyonların mevzuatın gereksinimlerini karşıladığından emin oluyoruz.

Tesislerimizde açık alanda hammadde depolanmamaktadır. Üretim alanındaki agrega bunkerleri, hammadde taşıyan bantlar ve twin-shaft tamamen kapalıdır. Kapalı agrega bunkerlerimizde pulverize su sistemlerimiz mevcut olup, kontrolsüz tozumaları önlenmekteyiz. Çimento silolarımızda jet filtreler bulunmakta, bu noktalarda oluşan emisyon jet filtreler vasıtasıyla çekilmekte ve tutulan malzeme tekrar boşaltılarak kullanılmaktadır. Tesislerimizin yolları ve sahası beton olup, düzenli aralıklarla sulama yapmaktayız.